Konkurs

"Moje Pi" - konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Moje Pi" zorganizowanym w ramach Dnia Liczby Pi. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym poniżej.

Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Instytutu Matematyki UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin.

Termin składania prac: 6 marca 2020 r.  Decyduje data wpływu przesyłki.

 

ODWOŁANE - CORTEX - konkurs

UWAGA! W związku z komunikatem Rektora UMCS zajęcia zostają odwołane. W miarę możliwości zostaną one przeprowadzone w terminie późniejszym o czym będzięmy informować.

Organizatorem Konkursu jest Koło Dydaktyków MaFiI funkcjonujące przy Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS Lublin. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym poniżej.

ODWOŁANE - Ubongo - konkurs

UWAGA! W związku z komunikatem Rektora UMCS zajęcia zostają odwołane. W miarę możliwości zostaną one przeprowadzone w terminie późniejszym o czym będzięmy informować.

Organizatorem Konkursu jest Koło Dydaktyków MaFiI funkcjonujące przy Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS Lublin. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym poniżej.

ODWOŁANE - Liga zadaniowa - konkurs

UWAGA! W związku z komunikatem Rektora UMCS zajęcia zostają odwołane. W miarę możliwości zostaną one przeprowadzone w terminie późniejszym o czym będzięmy informować.

Organizatorem Konkursu jest Koło Dydaktyków MaFiI funkcjonujące przy Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS Lublin. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym poniżej.

Zapisy na konkurs - II Wojewódzkie Sympozjum Najmłodszych Matematyków

 

W związku z nadal trwającym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że II Wojewódzkie Sympozjum Najmłodszych Matematyków odbędzie się w późniejszym terminie, nie wcześniej jednak niż 2.10.2020 r.

Wszystkie zapisy zawarte w regulaminie pozostają aktualne z wyłączeniem wskazanych dat. Szczegóły wydarzenia podamy na tej stronie w ostatnim tygodniu wakacji.

Konkurs "Kocham Cię, matmo!"

Serdecznie zapraszamy uczniów partnerskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami do wzięcia udziału w konkursie pt.:”Kocham Cię matmo!”. Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca 2019 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Tego dnia uczniowie będą mogli sprawdzić swoje zdolności matematyczne, refleks i szybkość w podejmowaniu decyzji oraz umiejętności logicznego myślenia i pracy w grupie. Ponadto uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą historyczną związaną z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i jego Patronką.

Ubongo - konkurs

Organizatorem Konkursu jest Koło Dydaktyków MaFiI funkcjonujące przy Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS Lublin. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym poniżej. Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać poprzez kontakt e-mail: kolo.dydaktykow.mafii@gmail.com

Zapraszamy również całe klasy.