Konkurs

Konkurs "Kocham Cię, matmo!"

Serdecznie zapraszamy uczniów partnerskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami do wzięcia udziału w konkursie pt.:”Kocham Cię matmo!”. Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca 2019 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Tego dnia uczniowie będą mogli sprawdzić swoje zdolności matematyczne, refleks i szybkość w podejmowaniu decyzji oraz umiejętności logicznego myślenia i pracy w grupie. Ponadto uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą historyczną związaną z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i jego Patronką.

Ubongo - konkurs

Organizatorem Konkursu jest Koło Dydaktyków MaFiI funkcjonujące przy Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS Lublin. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym poniżej. Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać poprzez kontakt e-mail: kolo.dydaktykow.mafii@gmail.com

Zapraszamy również całe klasy.