Gimnazjum

Sympozjum Najmłodszych Matematyków

Matematyczna impreza, która odbędzie się w Auli Informatyki UMCS w Lublinie, na której zaproszeni goście wygłoszą wykłady przeznaczone dla najmłodszych matematyków, a nagrodzeni lub wyróżnieni w Konkursie uczniowie, w krótkich wystąpieniach, zaprezentują swoje prace. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie: www.mdk.umcs.pl/sympozjum2018.

Co ciekawego w matematyce może znaleźć niematematyk? Fakty i aktywności dla uczniów.

Matematyka odbierana jest przez ogół społeczeństwa jako dziedzina trudna, nieprzyjazna, oderwana od życia i innych dziedzin. Podczas mego wystąpienia zaprezentuję kilka pomysłów na to, jak można próbować walczyć z tym stereotypem - zmieniać nastawienie do matematyki. Będzie to zarazem podpowiedź, jak organizować imprezy matematyczne „dla wszystkich” w szkole. Ponieważ mogą być przeznaczone również dla uczniów szkół podstawowych i rodziców, stanowią inspirację przy przygotowywaniu promocji szkoły.