Gimnazjum

Kosmiczne kostki Rubika

W trakcie prezentacji omówione zostaną matematyczne aspekty kostek Rubika, związane z nimi ciekawostki i ich odmiany. Rozpoczniemy od zdefiniowania i zaprezentowania klasycznej kostki. W kolejnej części omówimy liczbę jej ustawień i problem minimalnej liczby ruchów koniecznej do rozwiązania. Dalej zaprezentujemy rekordy w układaniu na czas kostki. Główną częścią prezentacji będą odmiany kostek Rubika. Na zakończenie młodzież będzie miała okazję do układania/pomieszania kostek.

Kosmiczne kostki Rubika

W trakcie prezentacji omówione zostaną matematyczne aspekty kostek Rubika, związane z nimi ciekawostki i ich odmiany. Rozpoczniemy od zdefiniowania i zaprezentowania klasycznej kostki. W kolejnej części omówimy liczbę jej ustawień i problem minimalnej liczby ruchów koniecznej do rozwiązania. Dalej zaprezentujemy rekordy w układaniu na czas kostki. Główną częścią prezentacji będą odmiany kostek Rubika. Na zakończenie młodzież będzie miała okazję do układania/pomieszania kostek.

Matemagia

Wiele sztuczek magicznych, prezentowanych przez światowej sławy iluzjonistów, opiera się na prostej arytmetyce lub geometrii. Należą do nich na przykład triki karciane lub „czytanie w myślach”. Uczestnicy pokazu będą mogli poznać ich tajniki, aby wykorzystać je do uatrakcyjnienia nauki matematyki i/lub imprez okolicznościowych.

Krzywe o stałej szerokości

W sposób wizualny i przystępny dla młodzieży szkolnej omówimy płaskie krzywe o stałej szerokości i ich podstawowe własności oraz przedstawimy pewne zastosowania tych krzywych. W trakcie wykładu omówimy pojęcie krzywej na płaszczyźnie, sformułujemy pojęcie prostej stycznej do krzywej oraz krzywej ściśle wypukłej. Korzystając z tych definicji wprowadzimy pojęcie krzywej o stałej szerokości oraz podamy twierdzenie Mellisha przedstawiające ciekawe własności krzywych o stałej szerokości.