Liceum, Technikum

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych

Zapisy

Zapisy na warsztaty dla nauczycieli odbywają się poprzez wysłanie zgłoszenia o treści:  Imię, Nazwisko, Nazwa szkoły, na adres: akozak@hektor.umcs.lublin.pl

Zgłoszenia uczniów dokonuje nauczyciel w ten sam sposób.

 

Charakterystyka prowadzących

 

Obaj wykładowcy są osobami doskonale znanymi w środowisku matematyków zajmujących się Olimpiadą Matematyczną.

Konkurs "Kocham Cię, matmo!"

Serdecznie zapraszamy uczniów partnerskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami do wzięcia udziału w konkursie pt.:”Kocham Cię matmo!”. Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca 2019 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Tego dnia uczniowie będą mogli sprawdzić swoje zdolności matematyczne, refleks i szybkość w podejmowaniu decyzji oraz umiejętności logicznego myślenia i pracy w grupie. Ponadto uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą historyczną związaną z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i jego Patronką.