Przedszkole

Wojna potrzeb i zachcianek

Zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczestnicy nauczą się odróżniania rzeczy potrzebnych od zachcianek oraz planowania wydatków. Dowiedzą się też co to jest budżet domowy. Warsztaty będą prowadzone w formie atrakcyjnych zabaw ruchowych rozwijających małą motorykę i umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności rozumowania i wnioskowania. Zajęcia przeznaczone są dla jednej klasy/grupy.

Wojna potrzeb i zachcianek

Zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczestnicy nauczą się odróżniania rzeczy potrzebnych od zachcianek oraz planowania wydatków. Dowiedzą się też co to jest budżet domowy. Warsztaty będą prowadzone w formie atrakcyjnych zabaw ruchowych rozwijających małą motorykę i umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności rozumowania i wnioskowania. Zajęcia przeznaczone są dla jednej klasy/grupy.