Szkoła podstawowa, klasa 6 – 8

"Moje Pi" - konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Moje Pi" zorganizowanym w ramach Dnia Liczby Pi. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym poniżej.

Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Instytutu Matematyki UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin.

Termin składania prac: 6 marca 2020 r.  Decyduje data wpływu przesyłki.

 

ODWOŁANE - CORTEX - konkurs

UWAGA! W związku z komunikatem Rektora UMCS zajęcia zostają odwołane. W miarę możliwości zostaną one przeprowadzone w terminie późniejszym o czym będzięmy informować.

Organizatorem Konkursu jest Koło Dydaktyków MaFiI funkcjonujące przy Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS Lublin. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym poniżej.

ODWOŁANE - Ubongo - konkurs

UWAGA! W związku z komunikatem Rektora UMCS zajęcia zostają odwołane. W miarę możliwości zostaną one przeprowadzone w terminie późniejszym o czym będzięmy informować.

Organizatorem Konkursu jest Koło Dydaktyków MaFiI funkcjonujące przy Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS Lublin. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym poniżej.

ODWOŁANE - Liga zadaniowa - konkurs

UWAGA! W związku z komunikatem Rektora UMCS zajęcia zostają odwołane. W miarę możliwości zostaną one przeprowadzone w terminie późniejszym o czym będzięmy informować.

Organizatorem Konkursu jest Koło Dydaktyków MaFiI funkcjonujące przy Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS Lublin. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym poniżej.

Fraktale

Wszystkich znudzonych matematyką zapraszam na wykład pokazujący matematykę piękną i kolorową. Nasycimy oczy niezwykłymi obrazami zbiorów Julii i innych fraktali. Wybierzemy się na wycieczkę w głąb zbioru Mandelbrota, by zaobserwować zadziwiającą samopowtarzalność tego zbioru. Zobaczymy najprostsze konstrukcje zbiorów fraktalnych i na tej podstawie każdy z uczestników będzie mógł zaprojektować swój własny fraktal. Poznamy liczne obiekty w przyrodzie, które mają naturę fraktalną. Dowiemy się też do czego wykorzystuje fraktale współczesna nauka i technika.