Krzywe o stałej szerokości

środa, Wrzesień 20, 2017 - Od 12:30 do 13:30
Prowadzący: 
Witold Mozgawa

W sposób wizualny i przystępny dla młodzieży szkolnej omówimy płaskie krzywe o stałej szerokości i ich podstawowe własności oraz przedstawimy pewne zastosowania tych krzywych. W trakcie wykładu omówimy pojęcie krzywej na płaszczyźnie, sformułujemy pojęcie prostej stycznej do krzywej oraz krzywej ściśle wypukłej. Korzystając z tych definicji wprowadzimy pojęcie krzywej o stałej szerokości oraz podamy twierdzenie Mellisha przedstawiające ciekawe własności krzywych o stałej szerokości. Na koniec wykładu podamy kilka zastosowań krzywych o stałej szerokości w mechanice, architekturze oraz w życiu codziennym Anglików.

Sala: 
D-332
Ilość miejsc: 
90
Grupa docelowa: 
Forma zajęć: