Krzywe o stałej szerokości

czwartek, Wrzesień 20, 2018 - Od 09:00 do 09:45
Prowadzący: 
Witold Mozgawa

W sposób wizualny i przystępny dla młodzieży szkolnej omówimy  płaskie krzywe o stałej szerokości i ich podstawowe własności oraz przedstawimy pewne zastosowania tych krzywych.
W trakcie wykładu omówimy pojecie krzywej  na płaszczyźnie, sformułujemy pojęcie prostej stycznej do krzywej oraz krzywej ściśle wypukłej. Korzystając z tych definicji wprowadzimy  pojęcie krzywej o stałej szerokości oraz podamy twierdzenie Mellisha przedstawiające ciekawe własności krzywych o stałej szerokości.
Na koniec wykładu podamy kilka zastosowań krzywych o stałej szerokości w mechanice, architekturze oraz w życiu codziennym Anglików.

Sala: 
1
Ilość miejsc: 
90
Grupa docelowa: 
Forma zajęć: