Od problemu Monty'ego Halla do n pudełek

piątek, Maj 25, 2018 - Od 14:00 do 14:45
Prowadzący: 
Waldemar Piekarz

Punktem startu będzie klasyczny problem trzech drzwi Monty’ego Halla. Przedstawione zostaną różne podejścia do jego rozwiązania ze zwróceniem szczególnej uwagi na istotny wpływ założeń. Problem ten zostanie uogólniony na zagadnienie n pudełek z nagrodą schowaną losowo w jednym z nich.

Zajęcia przeznaczone są dla jednej klasy/grupy.

Sala: 
A-223
Grupa docelowa: 
Forma zajęć: