Piątek z MaFiI-ą

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz oddziałów zerowych  do wspólnego odkrywania piękna matematyki, fizyki i informatyki

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu w dniu 25 maja 2018 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

W programie:

  • warsztaty, podczas których uczniowie będę mogli zagrać w gry matematyczne i logiczne. Zajęcia będą przeznaczone dla uczniów szkół i przedszkoli, przy czym poziom warsztatów będzie dostosowany do wieku uczestników,
  • warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych wykraczające poza podstawę programową, mające na celu zainspirowanie uczniów do dalszegorozwoju w zakresie matematyki i poszerzenie ich wiedzy o nowe wiadomości,
  • pokazy doświadczeń fizycznych pt. „Alicja w krainie czarów” mające na celu zaprezentowanie i wyjaśnienie wielu pozornie niemożliwych zjawisk fizycznych.

W godzinach 11.00 – 15.00 odbędą się zajęcia dla grup zorganizowanych, a od godziny 16.00 zapraszamy indywidualnie młodzież oraz dzieci (wraz z rodzicami).

Zapisy na wydarzenie odbywają się przez stronę www.mdk.umcs.pl/aktualne-wydarzenia.