Pole figury płaskiej, a rachunek prawdopodobieństwa - metoda Monte Carlo

czwartek, Wrzesień 20, 2018 - Od 12:00 do 12:45
Prowadzący: 
Adam Szczygielski

Na wykładzie zostanie omówiona idea metody Monte Carlo - obliczania pola figury płaskiej przy pomocy pewnego doświadczenia "losowego". Zostanie również zaprezentowana symulacja komputerowa metody Monte Carlo.

Sala: 
2
Ilość miejsc: 
70
Grupa docelowa: 
Forma zajęć: