Program Sympozjum

Program Sympozjum Najmłodszych Matematyków
25 maja 2018r.

 

10.00 – 10.15

 

Otwarcie sympozjum, powitanie uczestników i zaproszonych gości.

 

10.15 – 10. 35

 

Inauguracyjny wykład Elizy Jackowskiej-Boryc „Historyjki o grafach”.

 

10.35 – 11.30

 

Wystąpienia dzieci i młodzieży – nagrodzonych uczestników konkursu, organizowanego w ramach Sympozjum – cz. I.

 

11.30 – 12.00

 

Słodki poczęstunek, konkursy z nagrodami, gry planszowe rozwijające logiczne myślenie.

 

12.00 – 13.30

 

Wystąpienia dzieci i młodzieży – nagrodzonych uczestników konkursu, organizowanego w ramach Sympozjum – cz. II.

 

13.30 – 14.00

 

Rozdanie nagród autorom najlepszych prac.

 

13.50 – 14.00

 

Zakończenie Sympozjum.

 

14.00 – 14.30

 

Gry planszowe rozwijające logiczne myślenie – dla chętnych.

 

 

W załączniku przesyłamy informację o nagrodach i wyróżnieniach dla uczestników konkursu, organizowanego w ramach Sympozjum.

 

Wszystkich uczestników konkursu, niezależnie od faktu otrzymania nagród czy wyróżnień, serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum.

 

Ważne! Prosimy nauczycieli o jak najszybsze potwierdzenie udziału uczniów szkoły w Sympozjum przez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej nazwę szkoły i liczbę uczestników Sympozjum, na adres: matsympozjum@gmail.com

 

Inni zainteresowani udziałem w Sympozjum, po zgłoszeniu na powyższy adres, będą zapraszani w zależności od liczby pozostałych wolnych miejsc.

 

 

Załączniki: