II Wojewódzkie Sympozjum Najmłodszych Matematyków

Drodzy Państwo, opiekunowie uczniów uczestniczących w II Wojewódzkim Sympozjum Najmłodszych Matematyków,

Wykonane przez uczniów prace należy przesyłać do 9 września 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres podany w regulaminie lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie w godzinach 8.00 – 14.30.

Zgodnie z regulaminem do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę uczestnika oraz zgodę rodziców /opiekunów ucznia (załączone poniżej).

Komisja oceni tylko prace, które zostały wcześniej zgłoszone.

Ze względu na sytuację epidemiczną II Wojewódzkie Sympozjum Najmłodszych Matematyków niestety nie odbędzie się w planowanej formie. Zadbamy jednak o to, aby nagrodzić autorów najlepszych prac i w innej formie rozpropagować ich dzieła.

O szczegółach będziemy informować Państwa na tej stronie oraz w wiadomościach e – mail.

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora Sympozjum Pani Elżbiety Wojtowicz, doradcy metodycznego nauczycieli matematyki okręgu lubelskiego, na adres: ewojtowicz@lscdn.pl lub telefonicznie 603 295 100.

 


 

Pracownicy akademiccy Instytutu Matematyki UMCS w Lublinie,
Doradca metodyczny nauczycieli matematyki okręgu lubelskiego,
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału
w

II Wojewódzkim Sympozjum Najmłodszych Matematyków.

Honorowy Patronat objęli:

Wojewoda Lubelski
Lubelski Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Lublin
Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej
Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

 

Sympozjum jest wydarzeniem składającym się z dwóch części:

I część 
to Konkurs dla uczniów, polegający na przygotowaniu, pod kierunkiem nauczyciela, do 27 marca 2020 roku, pracy konkursowej na jeden ze wskazanych w Regulaminem Konkursu tematów; rejestracja na Konkurs do 17 marca 2020 roku;

II część
to matematyczna impreza, która odbędzie się 29 maja 2020 roku (piątek) w Auli Informatyki UMCS w Lublinie, na której zaproszeni goście wygłoszą wykłady przeznaczone dla najmłodszych matematyków, a nagrodzeni lub wyróżnieni w Konkursie uczniowie, w krótkich wystąpieniach, zaprezentują swoje prace.

 

Organizatorzy zaplanowali dla wszystkich uczestników sympozjum różne atrakcje oraz niespodzianki.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o warunkach udziału w Sympozjum, Regulaminem Konkursu oraz do rejestracji na Konkurs.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

W imieniu organizatorów – Elżbieta Wojtowicz
doradca metodyczny nauczycieli matematyki okręgu lubelskiego
koordynator Sympozjum