II Wojewódzkie Sympozjum Najmłodszych Matematyków

W związku z nadal trwającym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że II Wojewódzkie Sympozjum Najmłodszych Matematyków odbędzie się w późniejszym terminie, nie wcześniej jednak niż 2.10.2020 r.

Wszystkie zapisy zawarte w regulaminie pozostają aktualne z wyłączeniem wskazanych dat. Szczegóły wydarzenia podamy na tej stronie w ostatnim tygodniu wakacji.

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora: Elżbieta Wojtowicz, ewojtowicz@lscdn.pl , tel. 603 295 100


W związku zawieszeniem pracy szkół przedłużamy termin rejestracji oraz nadsyłania prac na Sympozjum do 8 kwietnia 2020 r.

Prace prosimy wysyłać dopiero po rozpoczęciu zajęć.

Nie przewidujemy odwołania II Wojewódzkiego Sympozjum Najmłodszych Matematyków, w sytuacji przedłużającego się zagrożenia epidemiologicznego jego termin przesuniemy na wrzesień 2020 r. Wtedy obecni uczniowie klas ósmych wezmą  w nim udział jako absolwenci swoich szkół podstawowych.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje na tej stronie.

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora: Elżbieta Wojtowicz, ewojtowicz@lscdn.pl , tel 603 295 100

 


 

Pracownicy akademiccy Instytutu Matematyki UMCS w Lublinie,
Doradca metodyczny nauczycieli matematyki okręgu lubelskiego,
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału
w

II Wojewódzkim Sympozjum Najmłodszych Matematyków.

Honorowy Patronat objęli:

Wojewoda Lubelski
Lubelski Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Lublin
Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej
Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

 

Sympozjum jest wydarzeniem składającym się z dwóch części:

I część 
to Konkurs dla uczniów, polegający na przygotowaniu, pod kierunkiem nauczyciela, do 27 marca 2020 roku, pracy konkursowej na jeden ze wskazanych w Regulaminem Konkursu tematów; rejestracja na Konkurs do 17 marca 2020 roku;

II część
to matematyczna impreza, która odbędzie się 29 maja 2020 roku (piątek) w Auli Informatyki UMCS w Lublinie, na której zaproszeni goście wygłoszą wykłady przeznaczone dla najmłodszych matematyków, a nagrodzeni lub wyróżnieni w Konkursie uczniowie, w krótkich wystąpieniach, zaprezentują swoje prace.

 

Organizatorzy zaplanowali dla wszystkich uczestników sympozjum różne atrakcje oraz niespodzianki.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o warunkach udziału w Sympozjum, Regulaminem Konkursu oraz do rejestracji na Konkurs.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

W imieniu organizatorów – Elżbieta Wojtowicz
doradca metodyczny nauczycieli matematyki okręgu lubelskiego
koordynator Sympozjum