Sympozjum Najmłodszych Matematyków - szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące Sympozjum Najmłodszych Matematyków

1. Organizatorem Sympozjum jest Instytut Matematyki UMCS w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.
2. Cele sympozjum:

  • Propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów
  • Zwiększenie motywacji do nauki matematyki
  • Nauka tworzenia własnych opracowań matematycznych
  • Doskonalenie sztuki prezentacji własnej pracy.

3. Sympozjum jest wydarzeniem inspirowanym Sympozjum Młodych Matematyków, organizowanym w Lublinie w latach 2005 – 2009.
4. Sympozjum będzie wydarzeniem składającym się z dwóch części:
I część
to Konkurs dla uczniów, polegający na przygotowaniu, pod kierunkiem nauczyciela, do 5 kwietnia 2018r, pracy konkursowej na jeden ze wskazanych w Regulaminie Konkursu tematów;
II część
to matematyczna impreza, która odbędzie się 25 maja 2018r. (piątek) w Auli Informatyki UMCS w Lublinie, na której zaproszeni goście wygłoszą wykłady przeznaczone dla najmłodszych matematyków, a nagrodzeni lub wyróżnieni w Konkursie uczniowie, w krótkich wystąpieniach, zaprezentują swoje prace.
Organizatorzy zaplanowali dla wszystkich uczestników sympozjum atrakcje – niespodzianki.
5. Sympozjum Najmłodszych Matematyków odbędzie się 25 maja 2018r. (piątek) w Auli Informatyki UMCS w Lublinie.
6. Uczestnikami Sympozjum będą uczniowie biorący udział w konkursie organizowanym w ramach Sympozjum wraz z nauczycielami – opiekunami oraz wszyscy zainteresowani tematyką Sympozjum.
7. Zainteresowanych udziałem w Sympozjum, a nie biorących udziału w konkursie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres matsympozjum@gmail.com w dniach 5 – 11 maja 2018r.
Zgłoszenie udziału powinno zawierać: nazwę szkoły z dokładnym adresem i telefonem (z numerem kierunkowym) oraz adresem e-mail, liczbę uczestników (wraz z opiekunami), imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
Przyjęcie zgłoszenia potwierdzimy mailowo do 18 maja 2018r.
8. Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z przyjazdem uczniów i ich opiekunów na Sympozjum.
9. Informacje dotyczące Sympozjum można znaleźć na stronie:  http://www.mdk.umcs.pl/sympozjum
10. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: matsympozjum@gmail.com lub telefonicznie do przedstawiciela organizatorów – Elżbieta Wojtowicz – doradca metodyczny nauczycieli matematyki m. Lublin.