Warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych

Od piątek, Czerwiec 7, 2019 - 18:30 do sobota, Czerwiec 8, 2019 - 12:15
Prowadzący: 
dr Bartłomiej Bzdęga, Tomasz Przybyłowski

Zapisy

Zapisy na warsztaty dla nauczycieli odbywają się poprzez wysłanie zgłoszenia o treści:  Imię, Nazwisko, Nazwa szkoły, na adres: akozak@hektor.umcs.lublin.pl

Zgłoszenia uczniów dokonuje nauczyciel w ten sam sposób.

 

Charakterystyka prowadzących

 

Obaj wykładowcy są osobami doskonale znanymi w środowisku matematyków zajmujących się Olimpiadą Matematyczną.

dr Bartłomiej Bzdęga - popularyzator matematyki, przygotowuje uczniów do Olimpiady Matematycznej oraz prowadzi zajęcia dla nauczycieli w tym zakresie. Prowadzi Wielkopolską Ligę Matematyczną, współorganizuje obozy naukowe dla uczniów, jest redaktorem ,,Kącika początkującego olimpijczyka'' w czasopiśmie Delta. Na Wydziale MFiI UMCS prowadził trzydniowe warsztaty z zakresy zadań olimpijskich w maju oraz wrześniu (w ramach VII Kongresu Młodych Matematyków Polskich) 2018 roku.

Tomasz Przybyłowski jest kilkukrotnym laureatem Olimpiady Matematycznej oraz członkiem  Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów (komisja zadaniowa). Uczestniczy w przygotowywaniu zadań na różne poziomy olimpiady matematycznej, prowadzi obozy naukowe dla uczniów oraz wykłady i seminaria dla nauczycieli zajmujących się przygotowywaniem ucznia do olimpiady lub konkursu matematycznego.

 

 Program

 

7 czerwca 2019 (piątek)

dr Bartłomiej Bzdęga, Po co uczymy logarytmów?
Aula Informatyki (D-105), godzina 18:30 -19:30, w ramach Konferencji dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych "Nowoczesne i skuteczne nauczanie matematyki" cz. II

 

8 czerwca 2019 (sobota)

 

Godzina

Nauczyciele, sala 1 (A-223)

Uczniowie, Aula Matematyki (C-156)

9-10:30

dr Bartłomiej Bzdęga

Liczby zespolone w geometrii

Tomasz Przybyłowski

Łańcuszki

10:45-12:15

Tomasz Przybyłowski

Bilardy

dr Bartłomiej Bzdęga

Twierdzenie Bezouta

 

 

Streszczenia wykładów

 

Liczby zespolone w geometrii, dr Bartłomiej Bzdęga

W szkole uczymy rozwiązywania zadań z geometrii między innymi metodami analitycznymi. Płaszczyzna zespolona ma jedną przewagę nad tradycyjną - została wyposażona w mnożenie punktów, które odpowiednio wykorzystane pozwala na zaoszczędzenie rachunków.

Łańcuszki, Tomasz Przybyłowski

Na zajęciach przyjrzymy się geometrycznym łańcuszkom. Wychodząc od punktu będziemy rysować zgodnie z ustaloną regułą nowe punkty aż osiągniemy punkt startowy. Tak postawione zagadnienie stwarza ciekawe pytania, na które spróbujemy udzielić odpowiedzi − ile kroków należy wykonać, by osiągnąć punkt początkowy?; dla jakich punktów startowych łańcuszek zamknie się po 3, 4, 5, 6 krokach?; czy istnieje jakaś zależność rządząca długością łańcuszka?

Bilardy, Tomasz Przybyłowski

Wyobraźmy sobie stół bilardowy w kształcie trójkąta, czworokąta, czy jakiejkolwiek innej porządnej figury, w którym uderzono bilę (oczywiście taką, która ma rozmiary punktu...), która to rozpoczęła swoją wędrówkę zgodnie z prawem odbicia. Podczas zajęć zobaczymy, że tak postawiony problem generuje dużo interesujących pytań na temat trajektorii bili, które są wdzięcznymi zadaniami geometrycznymi.

Twierdzenie Bezouta, dr Bartłomiej Bzdęga

Twierdzenie Bezouta jest chyba najsłynniejszym twierdzeniem związanym z wielomianami. Na warsztatach zostanie zaprezentowane  w ujęciu odrobinę innym niż szkolne oraz zostanie pokazane  jak  stosować je w rozwiązywaniu zadań olimpijskich.
 

 

 

Sala: 
brak
Grupa docelowa: