Wyniki konkursu

Komisja oceniająca prace uczniów nadesłanych na konkurs przyznała:

  • Nagrody główne
  • Nagrody
  • Wyróżnienia

  Otrzymali je uczniowie z niżej wymienionych szkół (kolejność alfabetyczna).

1.    SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

2.    SP 9  im. Św, Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej

3.    SP 1 im. T. Kościuszki w Chełmie

4.    SP 5 im.M. Konopnickiej w Chełmie

5.    SP 11 im. I. Sendlerowej w Chełmie

6.    Zesp. Szkól im, ks kard. Stefana Wyszyńskiego w Kamionce

7.    SP im. S. Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej

8.    SP im. A. i A. Nowaków w Ożarowie

9.    SP 1 im. T. Kościuszki w Puławach

10.    SP 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie

11.    Sp 4 im. A. Mickiewicza w Lublinie

12.    Sp nr 6 im. R. Traugutta w Lublinie

13.    SP 11  im. S. F. Paleolog w Lublinie

14.    SP 16 im. F. Chopina w Lublinie

15.    Sp 18 im. M. Rataja w Lublinie

16.    SP 19 im. J. Czechowicza w Lublinie

17.    Sp 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

18.    SP 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

19.    Szkoła Podstawowa nr 32 im. Pamięci Majdanka w Lublinie

20.    SP 38 im H. Sienkiewicza w Lublinie

21.    SP 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

22.    SP 48  im. J. Piłsudzkiego w Lublinie

23.    SP 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

24.    ZS 12 w Lublinie

25.    Gimnazjum im. JPII w Spiczynie

26.    Publiczna SP w Starej Dąbi

WAŻNE

Opiekunów uczestników konkursu prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa w Sympozjum - telefonicznie 603 295 100, lub mailowo matsympozjum@gmail.com